تخلفات روحانی

مجلس شورای ایران از قوه قضائیه می خواهد با امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو در مورد تخلفات روحانی تحقیق کند.

نمایندگان مجلس امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط رئیس جمهور حسن روحانی، بدون تصویب مجلس، را نقض اصول قانون اساسی و تخلف رئیس جمهور توصیف کردند.

نمایندگان پس از خواندن گزارش کمیته حقوقی موافقت کردند تا گزارش این موضوع را به دادگستری ارجاع دهند تا با سرعت رسیدگی کند.

بر اساس این گزارش، دولت این سند را بدون تأیید مجلس امضا كرد و پس از مخالفت رهبر، ظاهرا در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای آن تصویب شده است.

  • تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران

در واکنش به درخواست تحقیق در تخلفات روحانی ، حساب اینستاگرامی رئیس جمهور نیز تصویر نامه‌ای منتشر کرد که نشان می دهد نسخه ای از دستور اجرای این سند به دفتر رهبر فرستاده شده است.

شایان ذکر است که در سپتامبر ۲۰۱۵، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، بنیادگرایان و رهبر ایران به شدت به “سند ۲۰۳۰” حمله کردند و بعداً مقامات دولتی اعلام کردند که اجرای سند به حالت تعلیق درآمده است.

این سند به موضوعات مختلفی از جمله محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و همه موارد مهم و تأثیرگذار برای نسل بعدی می پردازد.

بخشی از این سند همچنین شامل به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران است که اعتراض اصول‌گرایان را برانگیخته است.