تجمع مردم جونقان
تجمع مردم جونقان در مقابل کلانتری برای ازادی حبیب فدایی

مردم جونقان در مقابل کلانتری برای ازادی حبیب فدایی تجمع كردند

تجمع مردم جونقان در مقابل کلانتری برای ازادی حبیب فدایی

هشت از نیروهای امنیتی صبح امروز سه شنبه ١٩ مرداد ماه، با یورش مسلحانه به منزل حبیب فدایی، این فعال مدنی را بازداشت کردند.

بر اساس این خبر ، نیروهای امنیتی پسرش را در حین بازداشت این فعال مدنی، فرزند وی را مورد ضرب وشتم قرار داده‌اند.

مردم جونقان در پی بازداشت حبیب فدایی به خیابان آمدند، در حال حاضر ، مردم جونقان ضمن بستن میادين ها و خیابان های اصلی شهر ، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای فدایی هستند.

مردم جونقان در پی بازداشت حبیب فدایی به خیابان آمدند

زدن گاز اشک آور به سمت مردمی که در اعتراض به بازداشت حبیب فدایی تجمع کرده بودند.

فریادهای پسر حبیب فدایی

مردم جونقان در اعتراض به دستگیری حبیب فدایی ، که قبلا شعار ” مرگ بر جمهوری اسلامی سر داد” ، میادین و خیابانهای اصلی شهر را بستند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعال مدنی شدند.

صبح روز سه شنبه ، ١٩ مرداد ماه، عوامل نيروهاى امنيتى بار دیگر این فعال مدنی را در حمله مسلحانه به خانه حبیب فدایی ، که قبلاً در بازداشت بود ، دستگیر کردند.