افغانستان
تجمع حمایت از جبهه مقاومت افغانستان در مشهد

امروز پنجشنبه ، ١٨ شهریورماه ، شماری از شهروندان افغان مقیم مشهد ، ضمن اعلام حمایت خود از مبارزان پنجشیر ، دخالت نظامی پاکستان در حمله طالبان در استان مشهد را محکوم کردند.

تجمع حمایت از جبهه مقاومت افغانستان در مشهد

تجمع حمایت از جبهه مقاومت افغانستان در مشهد، شماری از شهروندان افغان مقیم مشهد ، ضمن اعلام حمایت خود از مبارزان پنجشیر ، دخالت نظامی پاکستان در حمله طالبان در استان مشهد را محکوم کردند.

در روزهای اخیر ، حملات طالبان به دره پنجشیر ، تنها منطقه در افغانستان که توسط طالبان اشغال نشده است ، افزایش یافته است و برخی گزارش ها نشان می دهد که پاکستان با حملات هوایی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین به طالبان “کمک” کرده است.

تجمع افغان ها در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران

ده ها زن افغان و زن ایرانی در روز شهادت احمدشاه مسعود در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع کردند، طالبان و دخالت‌های پاکستان را محکوم کردند.

طالبان: اعتراضات بدون مجوز را ممنوع کنید

وزارت داخله طالبان با انتشار بیانیه ای اطلاعیه‌ای را “تحت هر نام ” ممنوع اعلام کرد و گفت در صورت تخلف “در این زمینه “مسئولیت هر حادثه‌ای بر عهدهٔ متخلفان خواهد بود”.

سخنگوی طالبان گفت که انتخابات در افغانستان برگزار می شود و همه افغان ها در آن شرکت خواهند کرد.