تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند

تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند، مالباختگان صرافی کریپتولند در یکشنبه ۲۳ خرداد مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی در تهران تجمع كردند

تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند

مالباختگان صرافی کریپتولند در یکشنبه ۲۳ خرداد مقابل ساختمان دادسرای جرائم اقتصادی در تهران تجمع كردند

جمعی از سهامداران زیاندیده صرافی کریپتولند برای چندمین بار در مقابل دادگاه جرایم اقتصادی در تهران تجمع کرده اند.

معترضین خواستار رسیدگی به مطالباتشان از جمله فراهم آوردن امکان برداشت پول و رمزارزهای خود هستند.

سرمایه‌های آنان همگی مسدود شده است.

رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران در مقابل شورای شهر تجمع کردند

امروز ، یکشنبه ، ۲۳ خرداد ، رانندگان و کارگران یک شرکت در اعتراض به عدم اجرای بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل ، در مقابل شورای شهر راهپیمایی اعتراضی ترتیب دادند.

https://twitter.com/ahadanbary/status/1403996441299795968?s=20

این تجمع کنندگان به عدم اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند.

تجمع کارگران و کارکنان مترو هشتگرد

روز شنبه ، پرسنل پیمانکار مترو شهر جدید هشتگرد ، بر اساس فراخوان که قبلاً اعلام شده بود ، تجمع اعتراضی را به دلیل عدم پرداخت مطالبات و حقوق خود در چند ماه گذشته برگزار کردند.

تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند

این کارگران سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و هم‌چنین بیمه‌های آنها از دیماه به بعد پرداخت نشده است.

اعتراض جانبازان در تهران و درگیری با انتظامی

جانبازان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود در مقابل ساختمان حکومتی بنیاد شهیدتجمع کردند و با پلیس درگیر شدند.