تجمع اعتراضی افغان‌های
تجمع اعتراضی افغان‌های در مقابل سفارت پاکستان

امروز سه شنبه ۱۶ شهریور؛ افغان‌های مقیم تهران در مقابل سفارت پاکستان تجمع كردند و شعارهاى مرگ بر پاکستان و مرگ بر طالبان سر دادند

تجمع اعتراضی افغان‌های در مقابل سفارت پاکستان

تجمع اعتراضی افغان‌های در مقابل سفارت پاکستان، گروهی از افغانهای مقیم تهران در پی انتشار گزارش‌هایی از “حملات هوایی پاکستان” به محلهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنجشیر مقابل سفارت پاکستان تظاهرات کردند.

ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که معترضان روز سه شنبه (۱۶ شهریور) در مقابل سفارت اسلام آباد در تهران شعارهایی علیه طالبان ، دولت اسلام آباد و اطلاعات نظامی پاکستان سر می دهند.

در روزهای اخیر ، حملات طالبان به دره پنجشیر ، تنها منطقه در افغانستان که توسط طالبان اشغال نشده است ، افزایش یافته است و برخی گزارش ها نشان می دهد که پاکستان با حملات هوایی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین به طالبان “کمک” کرده است.

تظاهرات گسترده در افغانستان

پس از آنکه احمد مسعود ، رهبر جبهه مقاومت ملی خواستار “قیام ملی” علیه طالبان شد ، شهرهای مختلف افغانستان صحنه تظاهرات گروه هایی از مردم بود که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.

در پاسخ به این فراخوان، تعدادی از شهروندان افغان روز سه شنبه 7 سپتامبر در کابل تظاهرات کردند.

بر اساس گزارشات و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی ، زنان و مردان شرکت کننده در این تظاهرات شعارهایی مانند “مرگ بر پاکستان” ، “زنده باد افغانستان” ، “الله اکبر” و “زنده باد جبهه مقاومت” سر دادند.