تجارت ایران و اروپا

گزارش جدید صادر شده توسط مرکز آمار شورای اروپا “یورواستات” نشان داد که سطح تجارت ایران با اروپا و به ویژه با ۲۷ کشور عضو اتحادیه، همچنان در حال کاهش است.

مرکز آمار شورای اروپا گزارشی را منتشر کرد که سطح تجارت و ایران را با ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. این گزارش نشان می دهد که معاملات تجاری هنوز  در حال افت است.

شایان ذکر است که اروپا در سال ۲۰۱۷، قبل از تحریم های آمریکا، حدود ۱۰ میلیارد یورو از ایران وارد کرد اما سال گذشته این رقم به ۷۱۰ میلیون یورو کاهش یافت.

در دو ماه نخست سال جاری نیز اتحادیه اروپا ۵۸۳ میلیون یورو به ایران صادر کرده است   که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ۶٪ کاهش نشان می دهد.

گزارش مرکز آمار شورای اروپا درباره حجم تجارت بین ایران و اروپا همچنین حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ کالاهایی به ارزش ۱۱ میلیارد یورو به ایران صادر کرده است در حالی که سال گذشته اما این رقم به ۳٫۷۵ میلیارد یورو کاهش یافت.

شایان ذکر است که آلمان ۴۰٪ از تمام صادرات اتحادیه اروپا به ایران را تشکیل می دهد و حدود یک سوم صادرات ایران به اتحادیه اروپا وارد آلمان می شود.