بیمارستان‌های ناامن تهران: بودجه کافی برای ایمن‌سازی در دست نیست!
بیمارستان‌های ناامن تهران: بودجه کافی برای ایمن‌سازی در دست نیست!

بیمارستان‌های ناامن تهران: بودجه کافی برای ایمن‌سازی در دست نیست!؛باوجود هشدارها درباره ضرورت ایمن‌سازی اماکن عمومی در ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده است که بودجه کافی برای ایمن‌سازی “بیمارستان‌های ناامن” زیر نظر این دانشگاه فراهم نیست.

بیمارستان‌های ناامن تهران: بودجه کافی برای ایمن‌سازی در دست نیست!

حسین قناعتی، در تاریخ ۲۲ اسفندماه، با اظهار اینکه “برای ایمن‌سازی ساختمان‌های علوم پزشکی تهران، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار لازم است”، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: “دانشگاه این مقدار اعتبار را در اختیار ندارد.”

در ادامه، حسین قناعتی اظهار کرد: “ما نمی‌توانیم پنج‌ هزار تخت تهران را تعطیل کنیم. اگر بیمارستان‌هایمان را تعطیل کنیم، سلامت تهران مختل می‌شود.”

وی با اشاره به عمر بیمارستان‌های مهم تهران مانند بیمارستان خمینی که ۹۰ سال پیش ساخته شده یا بیمارستان سینا که ۱۰۰ سال پیشینه دارد، اظهار کرد که این بیمارستان‌ها “در استانداردهای زمان خودشان ساخته شده‌اند” و “حد نصاب ایمنی روز را ندارند”.

“ناامن” بودن بیمارستان‌های قدیمی در تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حالی از “ناامن” بودن بیمارستان‌های قدیمی در تهران حرف می‌زند که برخی مقامات اعلام کرده‌اند برخی از بیمارستان‌های تازه‌ساخت پایتخت نیز از ایمنی کافی برخوردار نیستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ماه خرداد امسال تأیید کرده است که ساختمان “کلینیک هزار تختخوابی مهدی” در شرایط و وضعیت ناایمن قرار دارد.