بنر خامنه‌ای
به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای در شهر قم

به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای در شهر قم؛ هموطنان ساکن قم روز ۱۵ فروردین بنر علی خامنه ای را در بلوار جمهوری این شهر به آتش کشیدند.

به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای در شهر قم

به گزارش دریافتی از شهروندان، هموطنان ساکن قم صبح روز ۱۵ فروردین ماه، بنری با تصویر علی خامنه ای در بلوار جمهوری این شهر به آتش کشیده شد.

شایان ذکر است طی یک هفته گذشته مجسمه تندیس و برخی شخصیت های حکومتی در شهر قم توسط شهروندان به آتش کشیده شد.

آتش زدن تندیس خمینی در میدان مرجعیت قم

هموطنان ساکن قم، چهارشنبه شب ۱۰ فروردین ماه، تندیس خمینی در میدان مرجعیت این شهر را به آتش کشیده‌اند.

آتش زدن تصویر آیت‌الله بروجردی در میدان مرجعیت قم!

تصویر آیت الله بروجردی در میدان مرجعیت قم به آتش کشیده شد.

در روزهای اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی را به اشتراک گذاشته‌اند که نشان می‌داد تصاویر و تندیس‌های روحانیان قم شبانه به آتش کشیده می‌شوند.

آتش زدن مجسمه‌های مقامات دولتی در شب یکی از شیوه‌های اعتراضی است که در سال گذشته چندین بار اتفاق افتاده و رو به افزایش است.

این در حالی است که آتش زدن تصاویر و مجسمه های قاسم سلیمانی بزرگ ترین در این واکنش اعتراضی بود و در چند شهر از جمله مشهد، شهرکرد و یاسوج معترضان شبانه مجسمه های او را به آتش کشیدند.