بسته شدن حریم هوایی

پس از تصمیم به بسته شدن حریم هوایی ایران به روی هواپیماهای آذربایجانی، باکو دیشب تصمیم جدیدی را در مورد مسیر پرواز هواپیماهای خود اعلام کرد.

شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان (آزال) اعلام کرد که از روز چهارشنبه ۱۴ مهر پروازهای باکو-نخجوان را از طریق ارمنستان به دلیل بسته شدن آسمان جمهوری اسلامی در هواپیماهای خود انجام دهد.

خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان گزارش داد که شرکت بیانیه ای صادر کرد و اعلام کرد: «این اقدام آمادگی قاطع جمهوری آذربایجان را برای رفع انسداد ارتباطات ترابری در منطقه و در تطابق با منافع همه کشورهای هم‌مرز نشان می‌دهد».

خبرگزاری توران در گزارش خود نوشت: «رژیم تهران حریم هوایی خود را نه تنها برای هوانوردی نظامی آذربایجان بلکه برای هوانوردی غیرنظامی نیز بست». 

همچنین بیانیه ای شرکت خطوط هوایی آذربایجان اضافه کرد: «بنابراین، این دوستان و برادران شیعیان تصمیم گرفتند به جمهوری آذربایجان درس بدهند تا مجبور به ترک اصول خود شود».

 آزال در بیانیه خود تصریح کرد: «توجه داشته باشید که تغییر مسیر پرواز باکو-نخجوان باعث کاهش زمان پرواز در این مسیر و کاهش مصرف سوخت در طول پرواز خواهد شد».

شایان ذکر است که تصمیم برای بستن شدن حریم هوایی ایران به روی پروازهای آذربایجان پس از تصمیم وزارت کشور در آذربایجان مبنی بر بسته شدن حسینیه متعلق به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در باکو گرفته شد.