بری روزن،
بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران: معصومه ابتکار وحشتناک‌ترین بازجو بود

بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران، گفت: ابتکار همیشه عصبانی بود. او همیشه وحشتناک ترین و تنفرآمیزترین بازجو بود

برى روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران: معصومه ابتکار وحشتناک‌ترین بازجو بود

بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران، با اشاره به بازجویی شدنش توسط معصومه ابتکار در تهران به مسیح علی نژاد گفت: ابتکار همیشه عصبانی بود. او همیشه وحشتناک ترین و تنفرآمیزترین بازجو بود و در حالی که در آمریکا تحصیل کرده بود، با ما [گروگان ها] مانند زباله رفتار می کرد.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1484942609885900806?s=20

بری روزن دیپلمات آمریکایی که در ایران گروگان بود: خودتان بشنوید و برسانید به دست ابتکار که بری روزن میگوید یک روز قبل ار ترک ایران، ابتکار شخصا مرا بازجویی کرده و فراموش نمیکنم از وحشتناک‌ترین بازجوها بود

بری روزن: معصومه ابتکار از من بازجویی کرد و گفت اگر در مورد ما بد بگویی، جلوی خروج تو را می‌گیرم

بری روزن گروگان پیشین آمریکایی در ایران در یک گفتگوی اینترنتی درباره معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور سابق ایران گفت که در زمان گروگان گیری از دیپلمات های آمریکایی بازجویی آنها بود.

بری روزن روز شنبه ۲ بهمن در مصاحبه ای اینستاگرامی گفت معصومه ابتکار که در آمریکا تحصیل کرده و اکنون فرزندش در آمریکا است، یکی از بازجویان ما در زمانی بود که کارکنان سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شده بودند. .

آقای روزن که ۴۴۴ روز در ایران گروگان بود، درباره خانم ابتکار گفت: «او بازجوی عصبانی و خشن بود و روز آخر قبل از خروجش از ایران، از من بازجویی کرد و گفت اگر در مورد ما بد بگویی، جلوی خروج تو را می‌گیرم

معصومه ابتکار ۱۹ ساله، در سفارت آمریکا تهران ۱۳۵۸