برگزاری دادگاه پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ معترض توماج صالحی
برگزاری دادگاه پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ معترض توماج صالحی

برگزاری دادگاه پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ معترض توماج صالحی؛ وکیل توماج صالحی اعلام کرد که پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ مخالف در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

برگزاری دادگاه پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ معترض توماج صالحی

وکیل توماج صالحی اعلام کرد که پروندهٔ سال ۱۴۰۱ خوانندهٔ مخالف در شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه، روز پنج‌شنبه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس اعلام کرد: “در این جلسه، با نظر قضات دادگاه انقلاب، به اتهامات قبلی دو اتهام جدید از اجتماع و تبانی و معاونت در بغی نیز افزوده شد.”

آقای نیلی ادامه داد: “با توجه به اخذ دفاع آخر، بایستی منتظر تصمیم قضات شعبه و ابلاغ رأی باشیم.”

دادگاه انقلاب اصفهان پس از سه ماه کیفرخواست مجدد این پرونده را با ده اتهام جدید صادر کرد

قبلاً، آقای امیر رئیسیان، وکیل دیگر آقای صالحی، در بهمن‌ ماه سال گذشته اعلام کرد که در این پرونده، علی‌رغم اینکه دیوان عالی کشور تأیید کرده است که حد اکثر با سه اتهام می‌ توان حکم صادر کرد، دادگاه انقلاب اصفهان پس از سه ماه کیفرخواست مجدد این پرونده را با ده اتهام جدید صادر کرده است.

آقای رئیسیان اشاره کرده بود که صدور این کیفرخواست در حالی انجام می‌شود که دیوان عالی کشور تأکید کرده است که “توماج مشمول عفو می‌شود.”