زهرا محمدی
  برگزاری تظاهرات در حمایت از زهرا محمدی، معلم زبان کوردی در برابرسفارت ايران در لندن

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۰ تعدادی از اعضای حزب مردم بلوچستان و گروه حقوق بشر بلوچستان در تظاهراتی در حمایت از  “زهرا محمدی” معلم زبان کوردی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شھر لندن -انگلیس شرکت کردند.

  برگزاری تظاهرات در حمایت از زهرا محمدی، معلم زبان کوردی در برابرسفارت ايران در لندن

ت  برگزاری تظاهرات در حمایت از زهرا محمدی، معلم زبان کوردی در برابرسفارت ايران در لندن تعدادی از اعضای حزب مردم بلوچستان و گروه حقوق بشر بلوچستان در تظاهراتی در حمایت از  “زهرا محمدی” معلم زبان کوردی در مقابل سفارت ایران در شھر لندن -انگلیس شرکت کردند.

در تظاهراتی که حزب دمکرات کردستان (کمیته لندن) ترتیب داده بود، علاوه بر کردها، تعداد زیادی از کشورهای تحت ستم در جغرافیای ایران نیز شرکت کردند.

زهرا محمدی معلم زبان کوردی به اتهامات امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد.

مهندس رحیم بندویی یکی از فعالان حزب مردم بلوچستان از سوی سه ائتلاف، کنگره ملیت های ایران فدرال”، شورای دموکراسی خواهان ایران” و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران سخنرانی کرد.

عبدالقیوم بیجاد همچنین از طرف گروه حقوق بشر بلوچستان بیانیه ای را در حمایت از فعالان فرهنگی کردستان قرائت کرد.

اتهامات عليه خانم محمدی

منابع حقوق بشر در سنندج، مرکز اقلیم کردستان ایران، اعلام کردند که زهرا محمدی، فعال فرهنگی و معلم زبان کردی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر «هەنگاو، قوه قضائیه ایران زهرا محمدی، معلم زبان کردی و رئیس انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین را هفت ماه پس از آزادی موقت به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.