واکسن ایرانی برکت

 فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از صدور مجوز برای واکسن ایرانی برکت برای مقابله با کرونا هشدار داد.

 معاون وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر بهداشت از صدور عجولانه مجوز برای واکسن محلی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که نامه وی نادیده گرفته شده است.

نجفی خواستار آن است که نتایج مرحله دوم نتایج آزمایش بالینی این واکسن به‌ صورت کامل و با روش استاندارد توسط یک کمیته علمی منتخب و مستقل مرور و تایید شود.

وی همچنین پیشنهاد داد که شورای‌ عالی اخلاق پزشکی نظر خود را در مورد واکسن بیان کند و از مقامات مسئول خواستار مجوز واکسن بر اساس نظر مشورتی شورای عالی اخلاق پزشکی شود.

به نوبه خود، رییس شورای عالی نظام پزشکی، مصطفی معین، گفت که مراحل علمی آزمایشات بالینی واکسن ایرانی باید جدی گرفته شود و توسط کمیته اخلاق تحقیقات تأیید شود.

رییس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: «استفاده از واکسن بومی در سطح گسترده بدون طی این مراحل و احتمال بروز عوارض ناخواسته، نباید باعث مدیون شدن به آحاد ملت شود».

اما علیرغم این هشدارها جدی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، از صدور مجوز اضطراری برای واکسن ایرانی برکت یا “کوو ایران” در روز ۲۵ خرداد خبر داد.