بتول حسینی
بتول حسینی:با گذشت سه ماه از قتل فرزندم بهنام محجوبی در زندان،گواهی پزشک قانونی نمی دهند

بتول حسینی:با گذشت سه ماه از قتل فرزندم بهنام محجوبی در زندان،گواهی پزشک قانونی نمی دهند، بتول حسینی ، مادر بهنام محجوبی درویش ، زندانی که در اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان جان خود را از دست داد ، گفت که پس از سه ماه ، دادگستری هنوز از ارائه گواهی پزشکی و نتایج معاینه به خانواده محجوبی خودداری می کند.

بتول حسینی:با گذشت سه ماه از قتل فرزندم بهنام محجوبی در زندان،گواهی پزشک قانونی نمی دهند

بتول حسینی ، مادر بهنام محجوبی درویش ، زندانی که در اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان جان خود را از دست داد ، گفت که پس از سه ماه ، دادگستری هنوز از ارائه گواهی پزشکی و نتایج معاینه به خانواده محجوبی خودداری می کند.

مادر بهنام محجوبی عصر جمعه ، هفتم خردادماه در صفحه توئیتر خود پیامی ویدئویی ارسال کرد: “بهنام پس از شکنجه در زندان اوین و بیمارستان رازی امین آباد به شهادت رسید و اکنون آنها از تحویل گواهی پزشکی قانونی امتناع می کنند.”

بتول حسینی تأیید کرد که درسوم اسنفند ، هنگامی که بهنام محجوبی ، درویش زندانی پس از انتقال از زندان اوین به بیمارستان لقمان درگذشت ، از “قتل بهنام” شکایت کرد ، اما پس از سه ماه اقدامی در جهت رسیدگی به این شکایت انجام نشده است.

بهنام محجوبی ، درویش زندانی پس از انتقال از زندان اوین به بیمارستان لقمان درگذشت

بهنام محجوبی در زمستان سال 96 در جریان حمله نیروهای نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه در گلستان هفتم ، خیابان پاسداران ، تهران ، محل زندگی نورعلی تابنده، درویش کانآبادی دستگیر شد.

در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸، شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران وی را به دو سال زندان و دو سال ممنوعيت از عضویت در احزاب ، گروه ها و جناح های سیاسی یا اجتماعی به جرم “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق فراهم ساختن تجمع غیرقانونی محکوم کرد. “

محجوبی پس از احضار به دادسرای اوین در تاریخ 30 خرداد سال۹۹ به دادسرای عمومی اوین احضار شد و بلافاصله دستگیر و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.