صادرکنندگان سلاح

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار داشت: «همکاری‌های تسلیحاتی ما با برخی از کشورها..  بعد از رفع تحریم به خوبی در حال پیگیری است».

وی توضیح داد: «جمهوری اسلامی ایران در این مدت در حوزه صادرات تسلیحات به برخی کشورها به جاهای خوبی رسیده و قراردادهایی هم در این زمینه منعقد شده‌است. امیدواریم یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح باشیم».

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاش کرد که در حوزه خرید تسلیحات نیز مذاکراتی با چند کشور در حال انجام است. 

اطلاعات چندین کشور تأیید کرده بود که جمهوری اسلامی برای دولت های متهم به جنایت علیه بشریت و برای طرف های درگیر در چندین کشور سلاح ارسال کرده است.

در هفته‌های گذشته، رسانه‌ها گزارش‌های محرمانه‌ای را فاش کردند که تأیید می‌کرد سپاه پاسداران اسلحه برای دولت کودتای میانمار ارسال کرده است.

اخیرا رئیس منطقه تیگرا اتیوپی رژیم جمهوری اسلامی را متهم کرده است که با کمک های نظامی و مالی به دولت اتیوپی و تامین مالی تروریسم، بحران در منطقه را تشدید کرده است.

سازمان‌های حقوق بشر همچنین اعلام کرده‌اند که دولت نظامی میانمار در سالی که از زمان به قدرت رسیدن با حمایت رژیم جمهوری اسلامی، غیرنظامیان را در یک کارزار تروریستی کشته و شکنجه کرده است.