بازمانده از تحصیل

داوود گلی، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که این استان بیشترین بازمانده از تحصیل را دارد‎.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد که ۶۱ هزار و ۶۷۶ کودک یا نوجوان ترک تحصیل کرده اند.

گلی صبح امروز، چهارشنبه ۱۴ مهر، گفت: «از میان بازماندگان از تحصیل یا ترک‌تحصیل کرده‌ها در سیستان و بلوچستان، بیش از ۱۳ هزار نفر منع خدمات دولتی دارند که عملا هیچ کاری نمی‌توان برای آنها انجام داد».

  • نبودن ابرازهای هوشمند و عدم دسترسی به اینترنت

شایان ذکر است که منع خدمات دولتی شامل کسانی می شود که مشکلات قانونی دارند، مانند شخصی که پدرش فراری است یا شناسنامه ندارد.

بر اساس آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش، تعداد کودکانی که در استان سیستان و بلوچستان ترک تحصیل کرده اند معادل ۳۰ درصد از کل کودکان بازمانده از تحصیل و ترک‌تحصیل‌کرده‌ در سراسر ایران است.

 آمار وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همچنین توضیح کرد که بخش عمده کودکان ترک‌تحصیل‌کرده‌ در سراسر ایران را دختران تشکیل می‌ دهند.

 نبودن ابرازهای هوشمند و عدم دسترسی به اینترنت منجر به افزایش میزان ترک تحصیل در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان شده است.