بازداشت یک ایرانی در ترکیه با بیش از یک کیلو تریاک در معده‌اش!
بازداشت یک ایرانی در ترکیه با بیش از یک کیلو تریاک در معده‌اش!

بازداشت یک ایرانی در ترکیه با بیش از یک کیلو تریاک در معده‌اش؛ پلیس ترکیه یک ایرانی را که حدود یک کیلو و ۱۲۶ گرم تریاکرا در معده‌اش جاسازی کرده بود، بازداشت کرد. او این مواد مخدر را در ۱۰۲ کپسول بلعیده بود.

بازداشت یک ایرانی در ترکیه با بیش از یک کیلو تریاک در معده‌اش!

پلیس ترکیه یک ایرانى را که حدود یک کیلو و ۱۲۶ گرم تریاکرا در معده‌اش جاسازی کرده بود، بازداشت کرد.

رسانه های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی ترکیه یک مسافر ایرانی به نام مهران ن. را به اتهام حمل مواد مخدر در شهر آغری دستگیر کردند.

رسانه ها گزارش دادند که شهروند دستگیر شده یک کیلو و ۱۲۶ گرم مواد مخدر از جمله تریاک را در ۱۰۲ کپسول قرار داده بود و در معده خود حمل می‌کرد.

این قاچاقچی ایرانی در ترکیه محاکمه می شود

به گزارش خبرگزاری آناتولى، مرد دستگیر شده از راه زمینی و اتوبوس به ترکیه سفر می کرد که ماموران در بازرسی به وی مشکوک شده و اين قاچاقچی را دستگیر کردند.

پس از اعزام وی به مرکز پزشکی و عکسبرداری، مشخص شد که این فرد محموله مواد مخدر را در معده خود حمل می‌کرده است.

با رای دادگاه ترکیه این قاچاقچی ایرانی دستگیر شده و در این کشور محاکمه می شود.