بازار لوازم خانگی

همزمان با رونق بازار لوازم خانگی دست دوم مقامات دولتی اعلام کردند که برنامه‌ ای برای واردات لوازم خانگی ندارند.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان، داود عبدالهی فرد، اعلام کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به دلیل شرایط دشوار اقتصادی محصولات دست دوم خریداری کرده اند.

وی همچنین توضیح داد که این رونق به دلیل گرانی کالاهای نو، بسیاری از مردم تصمیم به خرید محصولاتی که قبلاً مورد استفاده گرفتند.

در همین حال، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان گردان تأیید کرد که دولت هیچ برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد.

 مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی توضیح داد: «از سه سال پیش ورود لوازم خانگی همزمان با شروع تحریم‌ها ممنوع شد تا صنعت تولید لوازم خانگی رشد کند».

وی تاکید کرد که برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.

به نوبه خود، روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی را منتشر کرد که در آن به وضعیت بازار لوازم خانگی در ایران اشاره کرده و نشان می داد که قیمت یخچال “سایدبای ساید” با کیفیت متوسط ​​به حداقل ۶۰ میلیون تومان می رسد که معادل ۲۰ ماه دستمزد یک کارگر ساده است.

گزارش دنیای اقتصاد توضیح داد که سه سال پیش، چنین کالاهایی با حداقل دستمزد حدود هشت ماه خریداری می شد.