واکسن کرونای آمریکایی

فروش واکسن کرونا آمریکایی در تهران در بازار غیررسمی پخش شد اما با شماره گذرنامه و ارائه کارت واکسن کردستان عراق و قیمت آن به ۶۰ میلیون تومان رسید

روزنامه “همشهری” گزارش داد که بازار غیررسمی تزریق واکسن “فایزر” با شماره گذرنامه و ارائه کارت واکسن کردستان عراق، با قیمتی از ۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان در تهران وجود دارد.

این روزنامه نوشت واکسن فایزر در بازار غیر رسمی با قیمتی از ۲۵ تا ۶۰ میلیون تومان در تهران فروخته می شود.

  • ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که بازار غیررسمی، که با توقف واکسیناسیون در ایران، کمبود واکسن و جاماندن خیلی‌ ها از دوز دوم، از سوی بازاریاب‌ ها، با جذب متقاضیان واکسن رونق گرفت.

جذب متقاضیان با احتیاط و در صورت درخواست توسط افراد معتمد، با ارائه کد ملی، شماره گذرنامه و تشکیل یک گروه ۵ تا ۶ نفره انجام می شود.

در این گزارش آمده است که واکسن کرونا آمریکایی در چندین قسمت از شهر و در مطب ها و کلینیک هایی که برای نگهداری این واکسن ها دارای یخچال پیشرفته هستند، تزریق می شود.

پس از آن، کارت واکسن که توسط وزارت بهداشت در کردستان عراق مهر شده است، به دریافت‌کنندگان واکسن تحویل می شود.