اینترنت جهانی

یکی از اعضای شورای نگهبان ایران خواستار قطع ارتباط ایرانیان با اینترنت جهانی و خواستار محدودیت اینترنت در این کشور شد.

احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان، از رئیس جمهور منتخب، ابراهیم رئیسی خواست که محدودیت هایی را در دسترسی جهانی فضای مجازی برای همه گروه‌ های و اقشار ایران اعمال کند.

عضو مجلس شورای نگهبان همچنین بر لزوم قطع دسترسی جوانان ایرانی به فضای مجازی سایر کشورها، به ویژه کشورهای دشمن با سیاست های جمهوری اسلامی، تأکید کرد.

خاتمی، دیروز، شنبه ۲ مرداد، در مورد دیدگاه خود صحبت کرد و گفت: «وقتی فضای مجازی تمام کشورها در اختیار جوانان ما قرار دارد یعنی اینکه فرهنگ تمام کشورها در منازل تمام خانواده‌ های ایرانی وجود دارد».

◊   راه‌اندازی شبکه‌ای داخلی و گسسته از شبکه اینترنت جهانی

وی همچنین با تأکید بر اینکه این کار در بیش از یک کشور در سراسر جهان انجام شده است، بر لزوم بومی سازی اینترنت تأکید کرد و ایران اولین کشوری نخواهد بود.

خاتمی توضیح داد: «تمام کشورها استفاده از اینترنت را برای جامعه هدف خود محدود کردند؛ مثلا در روسیه خبری از فضای مجازی آمریکا نیست».

از سوی دیگر، عضو شورای نگهبان آمریکا و کشورهای خارجی را متهم کرد که به دنبال فعال نکردن اینترنت ملی در ایران هستند.

وی تاکید کرد: «می‌خواهند شبکه ملی اینترنت در کشور اجرا نشود تا به راحتی بتوانند با فضای مجازی روی جوانان تاثیر بگذارند و آنها را با شهوت آشنا کنند».

شایان ذکر است که رژیم ایران سالهاست که به دنبال محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و راه اندازی اینترنت گسسته ملی است که به شبکه جهانی متصل نیست.