پرتاب موشک

ایران رسماً به عدم موفقیت پرتاب موشک خود به فضا اعتراف کرد؛ مقامات ایرانی از عدم موفقیت موشک ماهواره‌بر که دو روز پیش به فضا پرتاب شده بود خبر دادند

ایران رسماً به عدم موفقیت پرتاب موشک خود به فضا اعتراف کرد

مقامات ایرانی از عدم موفقیت موشک ماهواره‌بر که دو روز پیش به فضا پرتاب شده بود خبر دادند؛ و در این مأموریت تحقیقاتی فضایی برای اولین بار سه محموله تحقیقاتی ببه صورت همزمان به ارتفاع ۴۷۰ کیلومتری و با سرعت ۷۳۵۰ بر ثانیه به فضا پرتاب شد.

احمد حسینی، سخنگوی وزارت دفاع ایران در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شد، گفت: موشک سیمرغ که روز پنجشنبه پرتاب شد، نتوانست با سرعت کافی به مدار زمین برسد.

پرتاب ناموفق موشک ماهواره‌بر سیمرغ

اين موشک برای قرار گرفتن در مدار باید با سرعت بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ متر بر ثانیه برخورد می کرد اما به بیش از ۷ هزار و ۳۵۰متر در ثانیه نمی رسید و از پایگاه فضایی امام خمینی استان سمنان به فضا پرتاب پرتاب شد.

به گفته حسینی، در این مأموریت تحقیقاتی فضایی برای اولین بار سه بار تحقیقاتی به طور همزمان در ارتفاع ۴۷۰ کیلومتری و سرعت ۷۳۵۰ متر بر ثانیه پرتاب و انجام شد.