ایران
ایران در قعررده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۱

ایران در قعررده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۱، گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود كه در روز سه شنبه ، ۳۱ فروردین منشر كرد، می گوید سال گذشته در سه چهارم 180 کشور مورد بررسی این سازمان، کار روزنامه‌نگاری با محدودیت مواجه است.

ایران در قعررده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۱

گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود كه در روز سه شنبه ، ۳۱ فروردین منشر كرد، می گوید سال گذشته در سه چهارم 180 کشور مورد بررسی این سازمان، کار روزنامه‌نگاری با محدودیت مواجه است.

در فهرست این سازمان ” شاخص جهانی آزادی مطبوعاتِ” آمده است که روزنامه نگاری در 73 کشور “کاملاً مسدود شده یا یا با مانع جدی روبه‌روست” و در 59 کشور دیگر “محدود” است.

این گزارش می افزاید که بسیاری از دولتها از اپیدمی کرونا برای تشدید سرکوب رسانه ها استفاده کرده اند.

ایران از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۴‌ قرار دارد

کریستف دلوآر ، دبیرکل گزارشگران بدون مرز ، گفت: “روزنامه نگاری بهترین واکسن در برابر اطلاعات نادرست است.” متأسفانه تولید و توزیع آن اغلب توسط عوامل سیاسی ، اقتصادی ، فنی و حتی گاهی فرهنگی مانع می شود.

در این لیست ، جمهوری اسلامی ایران از نظر آزادیخبرنگاری، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در قعر جدول و در رتبه ۱۷۴ قرار دارد ، پایین تر از گزارش سال گذشته گزارشگران بدون مرزاست.

در این جدول ، بعد از ایران ، فقط 6 کشور از نظر آزادی خبرنگاری وضعیت بدتری دارند و آنها ویتنام ، جیبوتی ، چین ، ترکمنستان ، کره شمالی و اریتره هستند.