انتقاد شدید از محسن رضایی؛ محسن رضایی از اقتصاد چیزی نمی‌داند
انتقاد شدید از محسن رضایی؛ محسن رضایی از اقتصاد چیزی نمی‌داند

انتقاد شدید از محسن رضایی؛ جواد نیک بین گفت که این دولت «بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است» او به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود که رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند».

انتقاد شدید از محسن رضایی؛ محسن رضایی از اقتصاد چیزی نمی‌داند

جواد نیک بین، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای، پس از تشدید انتقادات از دولت ابراهیم رئیسی، گفت که این دولت «بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است» او به محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود که رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند».

نیک بین در گفت و گو با خبرنگار جماران، اظهار کرد: شاید او فردی باتقوا بود، اما بی‌عرضه بوده و جربزه و توان اجرا و مدیریت نداشته باشد، در حالی که باید کار را به افراد کاردان، شایسته و اجرایی و قوی داد.

وی افزود: دعوت از ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات دلیلی بر تایید ما از عملکرد وی نیست

افزایش ارزش پول ملی ایران!

وی با اشاره به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران ضمن تاکید بر تحصیلات وی در رشته اقتصاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری قول افزایش ارزش پول ملی ایران را داد.

در روزهای اخیر و پس از اعتراضات سراسری در ایران، انتقادها از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی نیز افزایش یافته است و نماینده علی خامنه ای به صورت علنی از رئیسی انتقاد کرده است.

احد آزادی‌خواه، یکی از اعضای سازمان کشاورزی به چمران گفت که مراجع تقلید در قم در جریان “نارضایتی و مشکلات اقتصادی مردم” آگاه هستند.