حامد اسماعیلیون

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز سه شنبه در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا از واکنش دولت کانادا به تهدید خانواده ها توسط دولت ایران انتقاد کرد.

حامد اسماعیلیون: جمهوری اسلامی، خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را تهدید می‌کند

آقای اسماعیلیون که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران ایران از دست داد، گفت که جمهوری اسلامی خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ را «در داخل ایران و کانادا تهدید می‌کند، اما تاکنون دولت کانادا ااقدام ملموسی برای مقابله با این فشارها انجام نداده است.

سخنگوی انجمن پرواز ۷۵۲ گفت که “رویکرد محتاطانه” دولت کانادا برای پیگیری این پرونده ” باعث ناامیدی و سرخوردگی خانواده قربانیان و مردم کانادا شد.”

انتقاد حامد اسماعیلیون از رویکرد محتاطانه دولت کانادا!

حامد اسماعیلیون در نشست کارگروه بین المللی حقوق بشر، زیرگروه کمیته روابط خارجی و توسعه بین المللی پارلمان کانادا، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت: «دولت ایران خانواده‌های قربانیان و بسیاری از کانادایی‌ها را در ۳۰ ماه گذشته در ناامیدی رها کرده است».

سخنگوی خانواده‌های قربانیان با تاکید بر شلیک «عمدی بودن» موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز ۷۵۲، تاکید کرد که جمهوری اسلامی از ۱۷۷ مسافر و خدمه به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.

هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲ روز ۱۸ دی‌ ۱۳۹۸ دقایقی پس از بلند شدن از باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دست‌کم دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه ۱۷۷ سرنشین آن هواپیما از جمله یک نوزادِ هنوز به‌دنیانیامده کشته شدند.