مهدی چمران
انتصابات فامیلی در دولت رییسی.. مهدی چمران: قانونی برای منع انتصاب‌های فامیلی وجود ندارد

انتصابات فامیلی در دولت رییسی؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران: هیچ قانونی برای منع انتصاب فامیلی وجود ندارد و انتصاب بستگان یکی از اعضای شورای شهر غیرقانونی نیست.

انتصابات فامیلی در دولت رییسی.. مهدی چمران: قانونی برای منع انتصاب‌های فامیلی وجود ندارد

مهدی چمران: قانونی برای منع انتصاب‌های فامیلی وجود ندارد؛ مهدی چمران: هیچ قانونی برای منع انتصاب فامیلی وجود ندارد و انتصاب بستگان یکی از اعضای شورای شهر غیرقانونی نیست.

مجموعه ای از انتصابات خانوادگی از جمله انتصاب فاطمه حیدری، همسر احمد علوی، عضو شورای شهر به سرپرستی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، با اعتراضاتی مواجه شد.

چمران درباره نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر گفت: نکته مهم این است که اگر بستگان یکی از اعضای شورای شهر شناسایی شوند غیرقانونی نیست. البته نظارت‌ها وجود دارد. اما وقتی اقدامی برخلاف قانون اتفاق نیفتاده است نمی‌شود برخوردی صورت بگیرد.

انتصاب ۳برادر در زیرمجموعه وزارت کار

انتصابات فامیلی در دولت رییسی به مرز انتصابات خانوادگی رسید

صبا آذرپیک؛ خبرنگار و فعال سياسى نوشت: عبدالملکی برای سه تا برادر حکم زده، همزمان!

محمد و‌حامد و یونس فروزان
یونس رو گذاشته رییس کمیته انتصابات
برادر بعدی حامد رو گذاشته مدیرکل بین الملل برادر کوچکش محمد رو گذاشته عضو‌هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت تجهیزات ایمینی راه‌ها زیر نظر صندوق بازنشستگی

https://twitter.com/sabaazarpeik/status/1467103465688211458?s=20