انتخابات ریاست جمهوری

امروز صبح، یکشنبه ۳۰ خرداد، رییس ستاد انتخابات استان تهران، شکرالله حسن‌بیگی، از عدم شرکت بیش از ۵۰٪ از شهروندان پایتخت در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

رئیس ستاد اظهار داشت که ۷۴ درصد تهرانی های واجد شرایط رای دادن در انتخاباتی که جمعه گذشته برگزار شد، شرکت نکردند.

حسن‌بیگی توضیح داد که از ۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۷۷ رأی دهنده حق رای دادن، فقط ۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۸۰ رأی دهنده شرکت کردند.

وی اضافه کرد که براساس این آمار، ۳۴.۳۸ درصد از جمعیت استان تهران و ۲۶ درصد از جمعیت پایتخت، تهران، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

از سوی دیگر، براساس گزارش کمیسیون انتخابات پایتخت، ۴۶ درصد رای دهندگان زن و ۵۴ درصد مرد بودند.

رئیس کمیته انتخابات، شکرالله حسن‌بیگی، افزود که ابراهیم رئیسی در استان تهران ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۰۴ رأی کسب کرد که معادل ۶۴.۲۶٪ از آرا دهندگان است.

وی نشان داد که تعداد آرای باطله و نامعتبر در استان تهران بالغ بر ۳۹۸ هزار و ۸۴۱ رأی یا حدود ۱۲ درصد بود.

از سوی دیگر، مقامات آلمانی و آمریکایی اظهار داشتند که تحریم گسترده انتخابات و میزان کم مشارکت در انتخابات نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم خود را در میان نامزدها نمی یابند.