اموال بلوکه شده

گروه بزرگی از ایرانیان آمریکایی با ارسال نامه ای جمعی به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند تا مردم ایران را از اموال بلوکه شده ایران واکسینه کند.

امروز، شنبه ۲۳ مرداد، سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران از رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا از دارایی های مسدود شده ایران برای واکسیناسیون مستقیم به مردم ایران استفاده کند.

اعضای اتحاد ملی برای دموکراسی در نامه خود از رئیس جمهور آمریکا خواستند تا پس از ممنوعیت واردات واکسن، مردم ایران را از قتل عمدی توسط دولت نجات دهد.

در این نامه آمده است: «به دلیل وخامت اوضاع انسانی ناشی از تصمیم رژیم ایران برای ممنوعیت واکسن های ساخت آمریکا، واکسن باید با اموال بلوکه شده ایران خریداری شود و مستقیماً از مردم ایران ارسال شود».

اتحاد ملی برای دموکراسی نشان داد که این سازمان بارها از وزارت خارجه آمریکا خواسته است تا در مورد وضعیت کرونا در ایران نشستی با جامعه ایرانی-آمریکایی برگزار کند.

آنها توضیح و تاکید کردند که هیچ اقدامی در مورد این زمینه انجام نشده است و این امر باعث افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران شد.

شایان ذکر است که علیرغم اینکه افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا، علی خامنه‌ای تاکید کرد: «کشور به مجالس عزاداری احتیاج دارد و عزاداری محرم را تعطیل نکنیم».