المپیک ۲۰۲۰

اخیراً ، کمیته بین المللی المپیک (IOC) ، کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) و برگزارکنندگان بازیهای المپیک و پارالمپیک تصمیم گرفتند تعداد مسئولان کاروان ورزشی را برای المپیک ۲۰۲۰ کاهش دهند.

  کمیته اظهار داشت که بهتر است این مسابقات بدون تماشاگران خارجی و فقط با حضور تماشاگران محلی برگزار شود تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

 اکنون گزارش شده است که کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفته است تعداد مقامات و کاروان های ورزشی همراه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

  • کاهش حضور اسطوره‌های المپیک

هیئت اجرایی IOC تصمیم گرفت که فقط به کسانی که در بازیهای المپیک توکیو نقش اصلی و فعالی دارند پاس بدهد.

 کمیته بین المللی المپیک اظهار داشت که این سیاست به درخواست برگزارکنندگان بازیهای المپیک ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.

طبق گزارش کمیته، مقامات بازی های المپیک توکیو قصد دارند تعداد مسئولان و شرکت کنندگان در این بازی ها به غیر از ورزشکاران را به نصف کاهش دهند.

پیش از این انتظار می رفت که حدود ۹۰۰۰۰ نفر از خارج از کشور، از جمله حدود ۳۰۰۰۰ ورزشکار، مربی و اعضای تیم، وارد ژاپن شوند. 

پیش بینی می شود تصمیم کمیته بین المللی المپیک در مورد کاهش تعداد مقامات و کاروان های ورزشی همراه تأثیری در این ۳۰۰۰۰ نفر نداشته باشد.