اقتصاد ایران: از رونق تا رکود، یک نگاه تاریخی
اقتصاد ایران: از رونق تا رکود، یک نگاه تاریخی

اقتصاد ایران: از رونق تا رکود، یک نگاه تاریخی؛ سیامک قاسمی، اقتصاددان ایرانی، معتقد است که ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از جمله عوامل اصلی کاهش رونق اقتصادی ایران و سقوط آن به وضعیت رکود است.

اقتصاد ایران: از رونق تا رکود، یک نگاه تاریخی

سیامک قاسمی در یادداشتی در فضای مجازی به این موضوع پرداخت که طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ با کاهشی و پیش‌بینی ۲.۵ درصد مواجه خواهد شد.

وی به تاثیرات منفی عدم سرمایه‌گذاری، ادامه تحریم‌ها، کسری بودجه، و کاهش درآمد حاصل از فروش نفت اشاره کرد و تاکید کرد که این عوامل باعث افتادن اقتصاد ایران در گرفتار رکود و تورم خواهد شد.

تعیین بهترین دوره اقتصادی ایران در دوره پادشاهی یک شاه، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که به شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بستگی دارد. با این حال، می‌توان به طور کلی دو دوره را به عنوان مدعیان اصلی این عنوان در نظر گرفت:

1. دوره رضاشاه (1299 تا 1320)

رشد اقتصادی: در این دوره، ایران شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود. به عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی سالانه به طور متوسط ​​5.5 درصد رشد کرد.
ثبات اقتصادی: ثبات اقتصادی در این دوره به دلیل سیاست‌های پولی و مالی انضباطی دولت بود.
اصلاحات اقتصادی: رضاشاه اصلاحات اقتصادی متعددی را اجرا کرد، از جمله ایجاد بانک مرکزی، اصلاحات گمرکی و مالیاتی، و توسعه زیرساخت‌ها.

2. دوره محمدرضاشاه (1320 تا 1357)

رشد اقتصادی: در این دوره، به ویژه در دهه 1340، ایران شاهد رشد اقتصادی سریع و بی سابقه ای بود. میانگین رشد اقتصادی در این دهه به 11.4 درصد رسید.
افزایش درآمد نفتی: افزایش قیمت نفت در دهه 1350 منجر به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران شد.
سرمایه گذاری در زیرساخت ها: دولت در این دوره سرمایه گذاری های زیادی در زیرساخت ها، مانند جاده ها، بنادر، و فرودگاه ها انجام داد.