افشای شبکه پولشویی نیروی قدس ایران!
افشای شبکه پولشویی نیروی قدس ایران!

افشای شبکه پولشویی نیروی قدس ایران؛ مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به فرماندهان سپاه ایران، میلیون‌ها دلار پول را به نام «مقاومت» و «عمق استراتژیک» با استفاده از معاملات صور‌ی تصاحب می‌کنند.

افشای شبکه پولشویی نیروی قدس ایران!

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط ایران اینترنشنال؛ مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به فرماندهان سپاه ایران، میلیون‌ها دلار پول را به نام «مقاومت» و «عمق استراتژیک» با استفاده از معاملات صور‌ی تصاحب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال مجتبا پورمحسن، این اطلاعات نشان می دهد که شبکه پولشویی نیروی قدس سپاه با کمک سفارت جمهوری اسلامی در بغداد، درخواست ایران از عراق بابت صادرات انرژی را به جای واریز به خزانه کشور، برای سپاه ترانزیت می‌کند.

بر اساس این اسناد، سران نیروی قدس سپاه مجموعه‌ای از شرکت های ساخت و ساز صوری در ایران و عراق راه اندازی کرده اند که هدف اصلی آنها پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است.

شرکت های صوری شبکه پولشویی سپاه

شبکه پولشویی نیروی قدس زیر نظر حمید عبداللهى فرمانده واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران که عملیات تروریستی خارج از کشور را مدیریت می کند اداره می شود و همچنین خویشاوندان عبداللهی و محمود حسنی زاده از اعضای قدیمی سپاه قدس، نیز در این روند با او همکاری می کند.

بر اساس این اطلاعات، شرکت ایلیا تجارت ایده‌آل در ایران یکی از شرکت های صوری شبکه پولشویی سپاه است که مصطفی عبداللهى از رهبران سپاه و رئیس هیات مدیره آن، مسعود بشیرپور، نایب رییس هیات مدیره و محمود حسنی‌زاده و مصطفی امیرسرداری گودرزی، از اعضای نیروی قدس، بازرسان سپاه قدس هستند.

در عین حال، مسعود بشیرپور، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایلیا تجارت ایده آل، ریاست هیئت مدیره شرکت دیگری به نام شرکت بازرگانی بین المللی زرین مدرن آسیا را نیز برعهده دارد. سعید نجف پور چکوسری نیز از اعضای هیئت مدیره این شرکت است.