بورس
افشای سند حقوق مدیرعامل بورس انرژی

به تازگی فیش حقوقی علی نقوی مدیرعامل فعلی بورس انرژی با حقوق پایه ۲۹ میلیون تومانى و کارانه ۸۴ میلیون تومانى در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

افشای سند حقوق مدیرعامل بورس انرژی

افشای سند حقوق مدیرعامل بورس انرژی؛ فیش حقوقی علی نقوی مدیرعامل فعلی بورس انرژی با حقوق پایه ۲۹ میلیون تومانى و کارانه ۸۴ میلیون تومانى در شبکه های اجتماعی منتشر شد

علی نقوی پیش از این سمت معاونت اجرایی بورس انرژی را برعهده داشت و در۲۳ آذر سال ۱۳۹۹جایگزین سیدعلی حسینی شد که نزدیک به هشت سال مدیرعاملی بورس انرژی بود.

در سه سال آینده، همچنان شاهد تورم هاى وحشتناک خواهیم بود

احسان سلطانی کارشناس بازار مالی و پژوهشگر اقتصادی: بعد از افزایش نرخ ارز به سراغ قیمت حامل های انرژی رفتند تا جایی که دیدیم دولت قبل چگونه ناجوانمردانه با این موضوع برخورد کرد.

از طرفی جالب بود که در آن شرایط قیمت بنزین هواپیما را که مورد استفاده دهک های بالا مصرف می کنند، افزایش ندادند.

ایران به کشوری غیرقابل سکونت تبدیل می شود. زیرا فرد یا شغلی ندارد یا نمی تواند تشکیل خانواده داده و از طریق درآمد حاصل از کار زندگی خود را اداره کند.

در سال های اخیر ارزش دلاری بازار سرمایه ما در بازار سرمایه چین دو برابر و در بازار سرمایه ترکیه ۶ برابر شده است، بنابراین این مسائل در علم اقتصاد با هم نمی خواند و مشخص است که حباب تشکیل شده است.