افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت قرمز!
افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت قرمز!

افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت قرمز؛ رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی اراک گفت: میزان کشتار دام برای توزیع در قصابی ها نسبت به چند سال گذشته به نصف شده است.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت گوشت قرمز!

میزان کشتار دام برای توزیع در قصابی ها نسبت به چند سال گذشته به نصف شده است. وضعیت بازار پایین بودن قدرت خرید مردم و همچنین کسادی کار قصابان را به خوبی نشان می دهد.

عزت الله علی‌همتی در گفتگو با رسانه های داخلی اظهار داشت: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و مبلغ واریز شده به حساب سرپرستان خانوار به دلیل حذف ارز ترجیحی به حدی محدود است که نمی‌توانند آن را صرف خرید محصولات پروتئینی کنند.

قیمت گوشت؟

وی گفت: قیمت گوشت قرمز در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است و در صورت عدم اعمال سیاست های صحیح در بازار، احتمال افزایش قیمت در ماه های پایانی سال وجود دارد.

این فعال صنفی درباره وضعیت فروش گوشت در بازار و تاثیر آن بر صنوف مرتبط گفت: فروش قصابی ها به نصف رسیده است اما فردی که تمام عمر خود را در این حرفه کار کرده است نمی تواند به دنبال شغل دیگری برود. چون با مشاغل دیگر آشنایی ندارد و با وجود کسادی بازار کاسبی خود را ادامه داده و یا به طور کل واحد صنفی خود را تعطیل کند.