افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم مرغ
افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم مرغ

افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم مرغ؛ نتایج بررسی میدانی از مغازه‌های شهر نشان می‌دهد که به دلیل افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر، فروشگاه‌ها دیگر تخم مرغ ۳۰ تایی را به فروش نمی‌رسانند. در حال حاضر، تخم مرغ‌هایی که در مغازه‌های شهری عرضه می‌شوند، به قیمت ۴ تا ۴.۵ تومان به فروش می‌رسند و هر شانه 30 تایی تخم مرغ حدوداً ۱۳۰ تا ۱۳۵ تومان هزینه دارد.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم مرغ

در دیجی کالا و فروشگاه‌های کوروش، قیمت تخم مرغ ۶ تایی در حال حاضر ۲۳.۷۰۰ تومان است و هزینه تخم مرغ ۱۵ تایی آن حدود ۲۰۰ تومان است. هر چند که در این فروشگاه‌های اینترنتی، تخم مرغ ۳۰ تایی به فروش نمی‌رسد، تخم مرغ ۲۰ تایی با هزینه ۷۹.۰۰۰ تومان در دسترس است.

در منطقه غرب تهران، قیمت تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر کمی متفاوت است. به عنوان مثال، تخم مرغ ۶ تایی با هزینه حدود ۲۷ هزار تومان و تخم مرغ ۲۰ تایی با قیمت تقریباً ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسند. یکی از فروشندگان به اکوایران گفت: “قیمت تخم مرغ در چند روز اخیر افزایش یافته و به همین دلیل، ما تخم مرغ را بسته‌بندی کرده و دیگر تخم مرغ ۳۰ تایی را به فروش نمی‌رسانیم”.

، قیمت هر تخم مرغ ۲۰ تایی بین ۵۷ هزار تا ۵۹ هزار تومان نوسان دارد

در مغازه‌های مناطق پایین تهران، قیمت تخم مرغ پایین‌تر است و این مغازه‌ها نزدیک به میادین میوه و تره بار شهرداری قرار دارند. در این میادین، قیمت هر تخم مرغ ۲۰ تایی بین ۵۷ هزار تا ۵۹ هزار تومان نوسان دارد.

همچنین، تخم مرغ 6 تایی با قیمت بین ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. تخم مرغ ۱۵ تایی نیز براساس نرخ نامه، با قیمت بین ۴۱ هزار و ۵۰۰ تا ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

در این میادین، تخم مرغ ۳۰ تایی نیز موجود است و قیمت آن بین ۴۲ هزار و ۶۰۰ تا ۸۴ هزار تومان، بسته به اینکه بسته‌بندی شده باشد یا خیر، نوسان دارد.