برنج
افزایش ٤٣ درصدی قيمت برنج داخلی

افزایش ۴۳ درصدی قيمت برنج داخلی؛ به گفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ، قیمت برنج داخلی در مرداد ماه بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۴۳ درصدی قيمت برنج داخلی

قیمت برنج داخلی در مرداد ماه بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است.

هر کیلو برنج محلی مرغوب از حدود ۲۶ هزار تومان در مرداد سال گذشته به حدود ۳۸ هزار تومان در همان ماه امسال رسید.

قیمت شکر در مرداد ماه سال جاری نیز ۶۳.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.قیمت یک کیلوگرم این محصول از حدود ۸۴۰۰ تومان در مرداد سال گذشته به هزار و ۸۰۰ تومان در همان ماه امسال افزایش یافته است.

هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه حدود ۲۷ هزار تومان است

بر اساس این گزارش ، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه حدود ۲۷ هزار تومان است در حالی که قیمت این محصول در همان ماه سال به حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

بر اساس گزارش وزارت صمت جمهوری اسلامی ، قیمت گوشت گاو و گوسفند از حدود۷۹ و ۹۸ هزار تومان در مرداد سال گذشته به ۱۲۰ و ۱۳۰ هزار تومان در همان ماه امسال افزایش یافته است.

اخیرا ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ، با اشاره به خشکسالی پنجاه سال گذشته و آسیب شدید آن به محصولات مختلف کشاورزی از جمله برنج ، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج محلی خبر داد و به افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود.

پیش از اين ، در اواخر خرداد ماه ، دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کمبود برنج خارجی خبر داد و بارها خواستار کاهش ممنوعیت فصلی واردات برنج شد.