اعدام کودکان

سازمان عفو بین‌الملل اظهار داشت که ایران نیمی از اعدامها را در سراسر جهان انجام داده و تنها کشوری است که شاهد اعدام کودکان است.

گزارش سالانه سازمان عفو ​​بین الملل در مورد اعدامها در سراسر جهان بیان داشت که رژیم ایران به تنهایی مسئول نیمی از اعدامهای سال گذشته در سطح جهانی است و ایران رتبه اول اعدام زنان دارد.

گزارش سالانه سازمان عفو ​​بین الملل در مورد اعدامها در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰، که امروز، چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه منتشر شده است، نشان می دهد که تعداد اعدامها در سال گذشته ۲۶ درصد نسبت به سال قبل ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

با این حال، مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نکرده است، زیرا رژیم ایران به تنهایی مسئول نیمی از اعدام های ثبت شده در جهان در سال گذشته است.

◊    دادرسی منصفانه نیست

در گزارش این سازمان آمده است كه حداقل ۴۸۳ نفر در ۲۰۲۰ در سراسر جهان اعدام شده اند ز با این حال، رژیم ایران نیمی از اعدام های ثبت شده در جهان را با ۲۴۶ اعدام انجام داد.

از سوی دیگر، گزارش عفو بین الملل اشاره شده است که ایران در اعدام کودکان و زنان در رتبه اول قرار دارد.

بر اساس این گزارش، حدود ۳ نفر سال گذشته در ایران در زمان ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال سن داشتند و این افراد مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعیدپور بودند که اعدام آنها مغایر با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بود.

سازمان حقوق بشر همچنین اظهار داشت که ایران سال گذشته ۹ زن را اعدام کرده است، که بیش از نیمی از اعدام زنان ثبت شده در جهان است.