زهرا اسماعیلی
زهرا اسماعیلی در معرض خطر قریب الوقوع اعدام است!

زهرا اسماعیلی در معرض خطر اعدام است، در “اقدام فوری”«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برای نجات جان زهرا اسماعیلی: نوشت: زهرا اسماعیلی در معرض خطر قریب الوقوع اعدام است!

زهرا اسماعیلی در معرض خطر قریب الوقوع اعدام است!

اقدام فوری «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برای نجات جان زهرا اسماعیلی، ساعتی پیش ، پس از انتقال زهرا اسماعیلی به سلول انفرادی در زندان قرچک ورامین برای اجرای حکم اعدام ، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در “اقدام فوری”

نوشت: زهرا اسماعیلی در معرض خطر اعدام است!

امروز وی در تدارک اعدام به سلول انفرادی زندان قرچک منتقل شد. ما از تلاش همه سازمانهای حقوق بشری و دولتها برای کمک به توقف این ماشین کشتار (جمهوری اسلامی) می خواهیم

ممانعت از اعزام به بیمارستان؛ وخامت حال زندانی سیاسی زهرا صفایی
.

پس از وخیم شدن وضعیت زندانی سیاسی زهرا صفایی و نیاز به مراقبت های پزشکی فوری ، صغری خدادادی ، رئیس زندان قرچک در ورامین ، با اعزام خانم صفایی به بیمارستان مخالفت کرد.

براساس گزارشی که فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده اند ، روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹ ، صغری خدادادی ، رئیس زندان قرچک ورامین ، از اعزام فوری زندانی سیاسی زهرا صفایی به بیمارستان جلوگیری کرد.

“زهرا صفایی در وضعیت بسیار بدی است. او از ناحیه کلیه درد شدید و غیرقابل تحمل دارد. کلیه های وی پروتئین را دفع می کنند و برای معالجه فوری به بیمارستان نیاز دارند.