نفر در ایران

گزارش سازمان حقوق بشر اعلام کرد که حدود ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شده اند و تهران آنها را انکار کرده و می گوید که آنها فقط ۹۱ نفر دارند.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از گزارش شورای حقوق بشر اظهار داشت که این گزارش کاملا ضد ایرانی و سیاسی است.

میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تأکید کرد که معترضان، فعالان جامعه مدنی، و فعالان حقوق بشر در ایران مورد تهدید، خطر و خودسرانه بازداشت می شوند.

  • اعدام کودکان و نوجوانان 

خانم میچل گفت که آخرین گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده است، “آینده وحشتناک حقوق بشر” را برای مردم ایران از هر مذهب، نژاد و ملت نشان می دهد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل افزود: «حداقل ۲۶۷ نفر در ایران در سال ۲۰۲۰ در ایران و در سال ۲۰۲۱ تاکنون ۹۵ نفر تاکنون اعدام شده اند. همچنین، بیش از ۸۰ کودک در ایران در معرض اعدام هستند».

به نوبه خود، نماینده ایران در سازمان ملل با انتقاد از گزارش حقوق بشر گفت که تعداد اعدامها در ایران در سال گذشته فقط ۹۱ نفر، نه ۲۶۷ که در گزارش ذکر شده است، بوده است.