خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰
خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ به تخریب خاوران اعتراض می کنند

خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ به تخریب خاوران اعتراض می کنند، جمعی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه ۶۰ با صدور بیانیه ای نسبت به دفن چندین جنازه در گورستان خاوران اعتراض کردند و از مردم خواستند که سکوت نکنند.

خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ به تخریب خاوران اعتراض می کنند

جمعی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه ۶۰ با صدور بیانیه ای نسبت به دفن چندین جنازه در گورستان خاوران اعتراض کردند و از مردم خواستند که سکوت نکنند.

در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر حفری قبرهاى جدید در گورستان دسته جمعی خاوران و دفن بسیاری از اجساد در این قبرستان گزارش شده است که این یک گور دسته جمعی برای بسیاری از کشته شدگان دهه ۶۰ به ویژه اعدام های دسته جمعی در تابستان ۱۳۶۷ است

اعتراض مادران دادخواه به تخریب خاوران

اکنون خانواده های آنها در بیانیه ای خطاب به مردم ایران می نویسند: “ما فرزندان اعدام های دهه 60 و کشتارهای تابستانی67 هستیم ، راهی را که مادران ، پدران و همسران ادعا شده بیش از 30 سال طی کرده اند ادامه می دهیم … و بسیاری بیشتر در “آنها در میان ما نیستند”.

این اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی تلاش می کند “بقایای جنایاتش خود در دهه 60 و کشتار تابستانی ۶۷ را پوشانده و به فراموشی تاریخ بسپارد”.