اعتصاب کارگران

صبح امروز، چهارشنبه ۹ تیر، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه خود با هیات دولت نظر تکان دهنده خود را در مورد اعتراضات و اعتصاب کارگران ایرانی اعلام کرد.

روحانی اظهار داشت که مشکل کارگران پیمانکاری هیچ ارتباطی با بخش نفت ندارد، اما وی ادامه داد که آنها شهروند است و باید مشکل آنها پیگیری شود.

رییس جمهور ایران در مورد مشکلات اقتصادی در ایران صحبت کرد و گفت: «این خیلی مهم است که در این مدت فشاری که به آنها وارد شده منشأش کجا بوده است.. اگر به غلط به بیمار بگوییم این بیماری از کجا نشات گرفته است خیانت بزرگ به بیمار است».

وی توضیح داد: «مشکلات کارگران شرکت‌های پیمانکاری در حال اعتصاب ارتباطی با بخش نفت ندارد ولی به هر حال آنان در حوزه‌های نفتی فعال هستند و باید مشکلشان پیگیری شود».

همچنین روحانی افزود که مشکلات اعتصاب کارگران بین کارگر و پیمانکار است اما وزارت کار باید مشکل آنها را در همه موارد پیگیری کند.

وی اظهار داشت که حداقل دستمزد کارگران در دولت وی ۵,۵ برابر ، حقوق بازنشستگان ۳,۷ برابر و سرانه پرداختی به خانواده های بهزیستی و کمیته امداد ۱۲ برابر افزایش یافته است.

رییس جمهور نیز نشان داد: «برخلاف تبلیغات برخی شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی هیچ مشکلی در تولید، انتقال، توزیع و صادرات نفت و فراوده‌های نفتی نداشته و نخواهیم داشت».