اعتصاب کارگران
اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله

اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله، بیش از 100 کارگر در شهرداری کوت عبدالله ، که دو هفته در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اعتصاب به سر می برند ، روز دوشنبه از کار اخراج شدند.

اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله

بیش از 100 کارگر در شهرداری کوت عبدالله ، که دو هفته در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اعتصاب به سر می برند ، روز دوشنبه از کار اخراج شدند.

به گفته یکی از کارگران معترض ، حدود 6 ماه است که حقوق و مزایای آنها پرداخت نشده است ، در حالی که شهرداری ادعا می کند همه دستمزدها را پرداخت کرده است.

قابل ذکر است که شهرداری کوت عبدالله با صدور دستور جلوگیری از آنها ، 104 کارمند ادارات مختلف این مجموعه علیرغم وجود سوابق خدمات 5 ، 10 و 12 ساله به بهانه فسخ قرارداد سالانه اخراج و دستور ممانعت از ورود آنان به محل کار را صادر كرده است.

جمعی از کارگران در مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند

امروز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ماه جمعی از کارگران قرارداد موقت در اعتراض به فقدان امنیت شغلی، در مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند.

امروز سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جمعی از کارگران قرارداد موقت در اعتراض به فقدان امنیت شغلی، در مقابل وزارت کار در تهران تجمع کردند