اعتصاب سراسری

امروز، شنبه ۱۸ دی ماه، کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به پایین بودن حقوق و رد طرح افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه، اعتصاب سراسری در تمام شهرهای ایران ترتیب دادند.

بر اساس گزارش برخی رسانه ها، مقامات قضایی تهران و کرج دست به تظاهرات گسترده زدند و اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهند داشت.

همزمان ویدئوهایی از تحصن کارکنان قوه قضائیه ایران در مقابل دادگستری اهواز، کرمانشاه و ایلام در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

کارکنان دادگستری معترض دولت با سر دادن شعارهایی علیه حکومت و مقامات جمهوری اسلامی، شعارهایی علیه نظام از جمله “ای دولت دروغگو عدالت عدالت” سر دادند.

کارکنان دادگستری

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در توییتر نوشت: «در دادگستری کرج برای مطالعه پرونده ای آمده ام ، دادگاه ها عملا کار نمی کنند، قضات از حضور در دادگاه خود داری کرده اند».

آقای آقاسی اضافه کرد: «دوستی از تهران اطلاع داد که ظاهرا اعتصاب یک هفته ای قضات مطرح است. از ۱۳۵۳ که با دادگستری در ارتباطم هرگز اعتصاب یا اعتراض عملی از قضات ندیده بودم».

یکی از این کارکنان دادگستری می‌ گوید: «ما کارمند دولت هستیم و از دولت حقوق می‌گیریم ولی در دستگاه قضا خدمت می‌کنیم. در حالی که این دو دستگاه قضا کاملا مستقل از هم هستند.»