والدين بابک خرمدين

پس از اعتراف آنها به قتل پسرشان، ​​کارگردان سینما، والدين بابک خرمدين اقرار کردند که دختر و دامادشان را در سال‌های ۹۰ و ۹۷  قبل کشته اند.

مقامات قضایی و پلیس اظهار داشتند که یکی از ابهاماتی که پرونده قتل کارگردان سينما را پیچیده کرد، ماجرای ناپدید شدن خواهر و همسرش از چند سال پیش بود.

چند ساعت قبل، امروز صبح چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت که در تازه‌ ترین اعترافات خود، والدین کارگردان سینمای ایران از ارتکاب دو قتل دیگر اعتراف کردند.

شهریاری تاکید کرد که هنگام تحقیق والدين بابک خرمدين ادعا می‌کردند که دختر و دامادشان در خارج از ایران زندگی می‌ کنند در حالی که آنها را در داخل کشور به قتل رسانده بودند.

◊   والدین بابک خرمدین: «پسر و دخترمان اعتیاد داشته»

 

سرپرست دادسرای جنایی اظهار داشت که پدر و مادر بابک خرمدین اقرار کرد که دختر و همسرش را به همین روش کشته اند، سپس اجساد خود را تکه تکه کرده و آنها را دور بریزند و هر کدام را در جایی بگذارند.

به گفته خود، والدین بابک اقرار کردند: «دخترمان و شوهرش هم را در سال ۹۰ داماد خود و بعدها در سال ۹۷ به همین روش به قتل رسانده ایم».

 وی افزود که آنها اضافه کردند: «پسر و دخترمان اعتیاد داشته و مواد مخدر مصرف می کردند و بدین سبب آنها را کشتیم».

دادسرای جنایی به نوبه خود اعلام كرد كه تحقيقات درباره اين پرونده همچنان ادامه دارد و تا زماني كه مجرمان مجازات خود را بدست آورند متوقف نخواهد شد.