اعترافات اولیه قاتل عباسعلی سلیمانی: چه انگیزه‌هایی پشت قتل او بودند؟
اعترافات اولیه قاتل عباسعلی سلیمانی: چه انگیزه‌هایی پشت قتل او بودند؟

اعترافات اولیه قاتل عباسعلی سلیمانی؛ روزنامه همشهری: ضارب سلیمانی ادعا کرده است که فکر می‌کرده «معاون بانک، برادر روحانی است» و قصد داشت با کشتن برادر معاون بانک، از او انتقام بگیرد.

اعترافات اولیه قاتل عباسعلی سلیمانی: چه انگیزه‌هایی پشت قتل او بودند؟

گزارشی در روزنامه همشهری اعلام کرد که ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، پس از بازنشستگی از یکی از ارگان‌های نظامی، به عنوان کارمند شرکت انتظام، شرکت تامین نگهبان برای بانک ملی بابلسر، استخدام شده است.

روزنامه همشهری اعلام کرد که ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان، اظهار داشته است که با معاون بانک درگیری لفظی داشته و قبلاً شنیده است که “معاون بانک، برادری از روحانی دارد”.

به گزارش روزنامه همشهری، ضارب سلیمانی ادعا کرده است که فکر می‌کرده «معاون بانک، برادر روحانی است» و قصد داشت با کشتن برادر معاون بانک، از او انتقام بگیرد.

كشته شدن عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان

گزارش شده است که عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر ایران در استان سیستان و بلوچستان، در شهر بابلسر هدف حمله و سوء قصد قرار گرفته و به شدت آسیب دیده و در نهایت کشته شده است.

به گزارش سایت حوزه، با استناد به یکی از شاهدان، عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر ایران در استان سیستان و بلوچستان، در بانک ملی شهر بابلسر حضور داشته است که فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است.