خاوران
اعتراض جمعی از کاربران توییتر به اقدامات شهرداری و دستگاه‌های امنیتی برای تخریب خاوران

اعتراض جمعی از کاربران توییتر به اقدامات شهرداری و دستگاه‌های امنیتی برای تخریب خاوران، شامگاه دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه، گروهی از کاربران در اعتراض به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران ، محل گورستان زندانیان سیاسی کشته شده در اعدام های سال 67 ، یک کمپین توییتر را آغاز کردند.

اعتراض جمعی از کاربران توییتر به اقدامات شهرداری و دستگاه‌های امنیتی برای تخریب خاوران

شامگاه دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه، گروهی از کاربران در اعتراض به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران ، محل گورستان زندانیان سیاسی کشته شده در اعدام های سال 67 ، یک کمپین توییتر را آغاز کردند.

در طی این کمپین ، کاربران توییتر با هشتگ #خاوران_حافظه_تاریخی نسبت فشارها و اقدامات جدید دستگاه‌های امنیتی و شهرداری تهران برای ساخت گورستان های جدید در خاوران، اعتراض کردند.

این کارزار پس از احداث تعدادی از گورستان های جدید در خاوران و فشار بر خانواده های چند تن از شهروندان بهایی فوت شده برای دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار گرفتند.

اقدامات شهرداری و دستگاه‌های امنیتی برای تخریب خاوران

منصوره بهکیش ، که چند تن از اعضای خانواده اش در جریان کشتار 67 زندانی سیاسی اعدام شدند ، درکارزار توییتری خاوران حافظه تاریخی نوشت: “خاوران ، 40 سال مقاومت و پایداری مادران و خانواده های خاوران ، به دنبال گم شده خود گشتن، سوگواری کردن، خاک بر سر ریختن، فریاد زدن، ناله کردن، در خاک چنگ زدن، درد کشیدن، کاویدن گورهای فردی و جمعی، از هوش رفتن، مراسم گرفتن و به یاد آوردن است.»

طی سالهای گذشته ، جمهوری اسلامی اقدامات مختلفی را برای تخریب قبرهای اعدام شدگان در سال ۶۷ انجام داده است. اپیشتر سال ۱۳۹۷ ، سازمان عفو ​​بین الملل و سازمان عدالت برای ایران اعلام کردند که طبق تحقیقات میدانی ، تصاویر ماهواره ای و فیلم های ویدئویی دریافت شده است ، هفت شهر که اهواز، مشهد ، تبریز ، رشت ، سنندج و گورستان خاوران در جنوب شرق تهران ، تلاش نهادهای دولتی برای تخریب گورهای دسته جمعی تشکیل شده است.

اعتراض جمعی از کاربران توییتر

 مادران دادخواه

مادران جانباختاگان دهه۶۰ هیچگاه این فرصت را نیافتند تا راوی مظلومیت فرزندانشان باشند و آنچه بر آنها رفته را به گوش جامعه برسانند. لاجرم روایت آن جنایات در پستوی خانه‌ها باقی ماند، به هق‌هق‌های شبانه و پچ‌پچ‌های گاه و بیگاه در جمع نزدیکان مورداعتماد محدود شد.