اعتراض ایران

علی باقری‌کنی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضایی، نامه ای به دبیرکل شورای اتحادیه اروپا ارسال کرد که حاوی اعتراض ایران به حبس یک دیپلمات ایرانی به همراه ۹ ایرانی بود.

پیام رسمی ایران شامل انتقاد رسمی ایران از بازداشت و زندانی شدن ۱۰ تبعه ایرانی در کشورهای اروپایی از جمله دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی و دستیار دادستان عمومی ایران  بود.

شایان ذکر است که اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، به اتهام برنامه ریزی و شرکت در بمب گذاری کنفرانس سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد و دادگاه بلژیک وی را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

در حالی که حمید نوری یکی از متهمان اعدام های است، اما ۶۷  آبان ماه ۹۸ در استکهلم، پایتخت سوئد دستگیر شد.

اعتراض ایران همچنین شامل دستگیری سجاد شهیدیان در بریتانیا، جلال‌الدین روح‌اله نژاد در فرانسه، مهدی کیاستی در هلند، بهزاد پورقناد در آلمان، داوودزاده لولویی در دانمارک، و موسی باشتنی در ورشو لهستان بود.