اظهارات رئیس

ایرانی‌ها در شبکه های اجتماعی اظهارات رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره وضعیت بورس ایران و وضعیت اقتصادی کشور را به سخره گرفتند.

دیروز، دوشنبه ۱۵ آذرماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شرایط فعلی کافی نیست، خواستار ورود مجدد بازرس و دادستان کل کشور به پرونده بورس شد.

رئیس قوه قضائیه ایران اظهار داشت: «این موضوع در گذشته دنبال شده، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید».

شاخص بورس تهران به شكل عجیبی از حدود ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای سال گذشته خورشیدی به بیش از ۲ میلیون واحد در مرداد ماه سال گذشته جهش کرده بود، اما پس از آن به سرعت کاهش یافت.

به نوبه خود، آبان ماه سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش امسال خود از زیان ۷۰ میلیارد دلاری شهروندان خبر داد و از کاهش شدید شاخص بورس در ماه‌های اخیر و همزمان با رکود رشد منفی اقتصادی و تحریم‌های آمریکا خبر داد.

بسیاری از شهروندان ایرانی با تشویق دولت حسن روحانی برای حفظ دارایی خود در بورس ايران سرمایه گذاری کرده بودند، اما به دلیل تصمیمات اقتصادی دولت بخش زیادی از دارایی خود را از دست دادند.