اظهارات رئیسی

یکی از اعضای اتاق بازرگانی با هشدار نسبت به اظهارات ابراهیم رئیسی که در آن تاکید کرده بود «دیگر نباید فقر مطلق وجود داشته باشد» فاش کرد که با شکلی که عمل می‌ شود، نه تنها فقر مطلق از بین نمی‌ رود، بلکه بسیار بیشتر می‌شود.

خسروفروغان گرانسایه، عضو اتاق بازرگانی، از تصمیمات اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران انتقاد کرده و گفته بود که سال جدید سخت خواهد بود زیرا دهک های پایین درآمدی با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد و قیمت ها به شدت افزایش خواهد یافت.

گرانسایه توضیح داد: «بر خلاف اظهارات رئیسی در سال جدید دهک‌های کم‌درآمد با مشکلات بسیار بیشتری مواجه می‌شوند و افزایش قیمت زیادی رخ خواهد داد».

عضو اتاق بازرگانی همچنین درباره افزایش دستمزد کارگران، نبود سیستم کنترلی قوی برای کنترل قیمت ها و نحوه تخصیص ارز و لغو ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.

ابراهیم رئیسی در ۱۷ اسفند سال گذشته در مجلس خبرگان رهبری سخنرانی کرده بود و در آن وعده ریشه کنی فقر مطلق را ریشه‌کن خواهد کرد.

به گفته رئیس کمیسیون تجارت داخلی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران افزایش می‌یابد و حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده بالا می‌رود.

وی فاش کرد: «در مجموع چند موضوع و مصوبه در کنار هم قرار گرفته که تجربه بازار نشان می‌دهد آن‌چه اتفاق خواهد افتاد با آن‌چه کارشناسان در روی کاغذ می‌گویند کاملا متفاوت بوده و وضعت نامطلوبی در انتظارمان است».