سفر ابراهیم رئیسی
اظهاراتی جنجالی در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به مسکو

کاظم جلالی، طی اظهاراتی جنجالی درباره روابط ایران و روسیه گفت: ایرانی‌ها هر چه فحش می‌دهند، به دوران تزار است

اظهاراتی جنجالی در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به مسکو

روابط ایران و روسیه و نفوذ و برتری همسایه شمالی که همواره از نگاه ایرانیان با دید استعماری ارزیابی شده ، در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به مسکو ، به کانون انتقادات عمومی و نخبگان ایرانی تبدیل شد. سفیر ایران در مسکو طی اظهاراتی جنجالی در توجیه این روابط عمده خشم ایرانی‌ها را تاریخی و نسبت به روسیه تزاری توصیف کرد.

تنها دو روز پس از اجرا شدن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که به عنوان قرارداد ترکمنچای دوم در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شد، این بار ابراهیم رئیسی، بر خلاف شعارهای کهنه نه شرقی نه غربی به سفری جنجالی به مسکو می رود.

کاظم جلالی: ایرانی‌ها هر چه فحش می‌دهند، به دوران تزار است

کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در واکنش به انتقاد از ماهیت روابط ایران و روسیه ضمن ستایش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ایرانی‌ها هر چه فحش می‌دهند، به دوران تزار است

کاظم جلالی درباره روابط پوتین و ایران افزود: روسیه جدید تحت رهبری پوتین با روسیه تزاری متفاوت است، هر دو با غرب روبرو هستند و نگاه دولتمردان پوتین به دولت رئیسی نیز مثبت است