اسلامی کردن

وزارت آموزش و پرورش ایران از استخدام ۲۵هزار طلبه حوزه علمیه برای اسلامی کردن مدارس کشور خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که استفاده از ۲۵ هزار طلبه مرد و زن براساس مصوبات و تصمیمات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی است.

امروز صبح، دوشنبه ۱۳ اردیبهشت، وزارت آموزش و پرورش درباره گزارشی روزنامه شرق “استخدام ۲۵ هزار طلبه مرد و زن به عنوان معلم در راستای اسلامی کردن مدارس” اظهار نظر کرد.

  • احیای ارزش‌های معرفتی و دینی

بیانیۀ وزارت افزود که این مرحله مطابق با تصمیم مجلس سال ۱۳۷۵ و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای به استخدام طلاب در آموزش‌ و‌ پرورش  بود.

به نوبه خود، ستاد همكاری حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت که استخدام طلاب زن ومرد حوزه های علمیه به عنوان معلم نه تنها با هدف اسلامی کردن مدارس اما بخشی از “سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش” است.

 ستاد همكاری اضافه کرد که آموزش در ایران قرن ها در دست حوزه های علمیه بوده است و اکنون سند تحول بنیادین در آموزش احیای ارزش های شناختی و دینی است.

بسیاری از تصمیمات وزارتخانه انتقاد کردند و معلمان ایرانی در اعتراض به نقض حقوق صنفی، کمبود معیشت و وضعیت معلمان اعتصابات سراسری متعددی برگزار کردند.