اتهام سوءاستفاده جنسی
آر. کلی

وکلا و کارشناسان حقوقی اعلام کردند که خواننده آمریکایی آر کلی متهم به چندین مورد سوءاستفاده جنسی به زنان و دختران زیر سن قانونی در طول ۲۵ سال است.

کارشناسان حقوقی توضیح دادند که زندان و حبس ابد در انتظار کلی، خواننده آمریکایی است که در پرونده تجاوز جنسی، تولید پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت شناخته شد.

به نوبه خود، خواننده و تهیه‌کننده آمریکایی در تمام مواردی که متهم بود، گناهکار شناخته شد و وی به تجاوز جنسی به زنان و دختران زیر سن قانونی اعتراف کرد.

حبس ابد آر کلی

شایان ذکر است که این خواننده آمریکایی که توسط یازده نفر، از جمله ۹ زن و ۲ مرد، مورد شکایت قرار گرفت، پس از شش هفته محاکمه توسط هیات منصفه در نیویورک به ۹ اتهام محکوم شد.

◊   تولید پورنوگرافی کودکان!!

هیات منصفه‌ای دادگاه نیویورک نشان کرد که این نه اتهامی شامل هشت مورد نقض قانون مبارزه با قاچاق جنسی انسان و یکی مربوط به اتهام اخاذی است.

سوءاستفاده جنسی

از جمله اتهاماتی که خواننده با آن روبرو است این است که او از شهرت خود برای سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران جوان استفاده کرد و گروهی را تشکیل داد که وظیفه آنها اغوای زنان و دختران زیر سن قانونی برای رابطه جنسی با او و تولید پورنوگرافی کودکان بود.

اسناد حقوقی دادگاه همچنین نشان می دهد که بسیاری از قربانیان آر کلی تحت شکنجه روانی وی قرار گرفته اند؛ و به آنها اجازه حق غذا خوردن و رفتن به دستشویی نداد؛ و نحوه لباس پوشیدن آنها را کنترل کرد و قربانیان را مجبور کرد او را “بابا” صدا کنند.